Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara
E-pood

Tooted

liisi

Avaldus puudusega kauba kohta

TEAVE AVALDUSE ESITAJALE

* 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab Kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse Avalduse esitaja, kooskõlastades Kauplejaga tõendamise vormi. Tõendamisega seotud mõistlikud kulud kannab pool, kelle kahjuks on tõendamise tulemus.

* Vastavalt võlaõigusseaduse § 222 ja 223 võib Avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda Kauplejalt:

       * Esmajärjekorras asja parandamist;

       * Asja asendamist, kui Kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid;

       * Oluliste puuduste korral (nt: kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on Avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

* Ostu tõendamiseks esitada ostudokument

* Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 15 päeva jooksul (tarbijakaitseseadus § 19 lg 6)

 

Avalduse esitaja

Ostetud kaup

Puuduste kirjeldus

Kauba asukoht

Avalduse esitaja soov

Palun sisesta turvakood

Saada