Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara
E-pood

Tooted

liisi

Avaldus puudusega kauba kohta

Kaubal ilmnevate puuduste korral, saate meie poole pöörduda, nii suuliselt kui kirjalikult, tellimise kinnituse või arve alusel, kahe aasta jooksul.

TEAVE AVALDUSE ESITAJALE

* 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud puuduse tekkepõhjuse tuvastab Kaupleja, pärast seda (kuni 2 aasta möödumiseni kauba üleandmisest) tõendab puuduse tekkepõhjuse Avalduse esitaja, kooskõlastades Kauplejaga tõendamise vormi. 

* Vastavalt võlaõigusseaduse § 222 ja 223 võib Avalduse esitaja juhul, kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, nõuda Kauplejalt:

       * Asja parandamist;

       * Asja asendamist, kui Kaupleja hinnangul parandamine ei ole võimalik või toob kaasa ebamõistlikke kulusid;

       * Oluliste puuduste korral (nt: kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on Avalduse esitajal õigus lepingust taganeda.

* Ostu tõendamiseks esitada ostudokument

* Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 15 päeva jooksul (tarbijakaitseseadus § 19 lg 6)

Tarbija ja kaupleja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega ja leiab et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

 

Avalduse esitaja

Ostetud kaup

Puuduste kirjeldus

Kauba asukoht

Avalduse esitaja soov

Palun sisesta turvakood

Saada